Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sujeewa Senasinghe's hidden talent

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
iqÔj fiakisxyf.a r.mEfï yelshdj fukak
^ùäfhda&
iqÔj tia'î Èidkdhl we;=¿ foaYmd,k{hka lsysm fofkl=f.a yv wkqlrKh lrñka l;d lrmq yeá

;reK foaYmd,k{fhl= jk iqÔj fiakisxy uy;d .ek fï Èkj, oeä l;d nyg ,la ù we;'ta f¾.= ndrfha ;snQ ;U lkafÜkrhla ksoyia lr.ekSug .shd hhs mejfik isoaêhla ksid'iqÔj fiakisxy" ;reK foaYmd,k{fhl= muKla fkdj olaI k¿fjl= o nj fndfyda fokd okakd lreKls' fï Tyq úiska tia'î Èidkdhl we;=¿ foaYmd,k{hka lsysm fofkl=f.a l;d ú,dihka wkqlrKh l, wdldrhhs'
tu ùäfhdaj my,ska n,kak'


Sujeewa Senasinghe's hidden talent Sujeewa Senasinghe's hidden talent Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.