Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Gossip chat with Kavinga Perera
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip chat with Kavinga Pereraldúx.g wjqreÿ lEu we,ðla fj,d

fï ojiaj, ldúx. fmf¾rd kj;u fg,skdgH lSmhla fjkqfjka rx.k odhl;ajh ,nd fokjd' miq.sh ojil yÈiaisfhau ldúx.g frday,a .; ùug isÿ jq mqj;la wmsg oek .kakg ,enqKd' fï .ek ldúx. mqj;am;lg lsh,d ;snqfka fï õÈyg'


zzwjqreÿ ld,fha úúO ri leú,s yokjfka' uu;a b;ska wdidjg tl tl úÈfya leú,s j¾. lEjd' fldfydu yß uu ta ldmq lEula ug we,ðla fj,d' uq¿ we.u likak;a m¨‍odkak;a .;a;d' blaukg frday,a .; jqKd' ffjoH m%;sldr ksid iq¿ fudfyd;lska ug iqj jqK;a ojila hklï ;rul bÈuqula uqyqfKa ;snqKd' ta yskaod ojilau frday,g fj,d bkak;a isÿjqKd' uf.a nvcdßlu ksid ;uhs fufyu jqfKaZZ ldúx. lsõfõ iskd fjk .uka'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb