Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Susil Kindelpitiya, Tilvin Silva, M K D S Gunaratne, Vijith Wijayamuni, Speak About Former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa

Former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa

jeä ck.ykhlg uyskao tmdÆ'''
uyskao .ek fï ojia j, lshk l;d - Video

- uyskao rdcmlaI lshkafka yeg fo,laI ody;a odylg tmd fjÉp flfkla - á,aúka is,ajd

- wo rKavq lrkafka w.ue;slug fkfjhs úmlaI kdhllug - úð;a úchuqKs


- f.daGdNh rdcmlaI,d hqoaOh úl=Kf.k lEjd   uyskao rdcmlaI ;kshu hqoafoa Èkqfõ keye - tï'fla'ã'tia' .=Kr;ak

- uyskao rdcmlaIf.a wdKavqj ldf,a wOHdmkh fufyfhõfõ wOHdmk jHdmdßlfhda álla - iqis,a lsfo,amsáh


Susil Kindelpitiya, Tilvin Silva, M K D S Gunaratne, Vijith Wijayamuni, Speak About Former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa Susil Kindelpitiya, Tilvin Silva, M K D S Gunaratne, Vijith Wijayamuni,  Speak About Former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, April 05, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.