Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sri Lankan Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Dimuth Karunaratne Wedding

l%slÜ l%Svl Èuq;a fg,s ks<s wkqrdOd iu. hq. Èúhg
^PdhdrEm&

l%slÜ l%Svlfhl= jk Èuq;a lreKdr;ak wo ^29& kjl fg,s kdgH ks<shl jk wkqrdOd l=,l=reiqßh iu.ska hq. Èúhg md ;nkq ,enqjd'

újdy pdß;% isÿ lrkq ,enqfõ .x.drdufha''

nKavdrfj, m%foaYfha mÈxÑldßkshla jk wkqrdOd Èuq;ag uqK .eiS we;af;a fuhg jir follg muK fmrd;=jhs'
f.disma T*a ,xld wms Tjqka fom<f.a kj ðú;hg iqn m;kafkuq'
Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

újdyd ùug fmr .;a Pdhdrem lsysmhla my,ska

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding

Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding
Sri Lankan Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding Sri Lankan Cricketer Dimuth Karunaratne Wedding Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.