Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Galaboda Aththe Gnanasara thero questions about Sarath Fonseka - Video

gossip, gossiplanka, gossip lanka, hirugossip, hiru gossip
wehs f*dkafiald ú;ro hqoao lf,a - .,fndv w;af;a {kidr ysñ (VIDEO)

ysgmq .=jka yuqodm;s frdIdka .=K;s,lg;a" kúl yuqodm;s jika; lrkakdf.dvg;a *S,aâ udI,a Oqrhg iudk ;k;=re ,ndÈh hq;= hhs fndÿ n, fiakd ixúOdkh mjihs'

tu ixúodkfha uy f,alï mQcH .,fndv w;af;a {kidr ysñhka fmkajd fokafka fldá merÿ hqoaOfha §
;%súO yuqodjgu kdhl;ajh foñka fufyhjq neúka wdrla‍Il f,alï f.dagdNh rdcmla‍I uy;dg ksis f.!rjh ,nd Èh hq;= njhs'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Galaboda Aththe Gnanasara thero questions about Sarath Fonseka - Video Galaboda Aththe Gnanasara thero questions about Sarath Fonseka - Video Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, March 21, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.